Úvodní ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě VENADO.

eshop VENADO - plátce DPH 

Zlata Šeráková

nám. Štefánikovo 9

46001 Liberec

tel. 777 288 502

bank. účet u KB  - 863549461/0100

IČ 11435488   DIČ CZ535926241

Živnostenský list vydal:

ŽÚ Magistrátu města Liberce dne 9.2.2002, ev.list 350506-3, č.j.06/ŽÚ/12388/02/F/VO

 

e-mail: obchod@noze-lovecke.cz

www.noze-lovecke.cz

Níže uvedené podmínky a ustanovení vymezují a upřesňují práva a povinnosti firmy Venado jako prodávajícího a jeho zákazníků (kupujících).

 

Nabídka firmy Venado

Nabízíme nože zn. MIKOV , které pro Vás můžeme zajistit na základě Vaší závazné objednávky. To znamená, že jsou zde i položky, které nemáme na skladě a budeme je pro Vás objednávat.

Slevy

Nelze kombinovat slevy bez předchozí dohody.

Ceny

V nabídce jsou uvedeny ceny platné v době poslední aktualizace, v případě změny cen výrobcem Vám budeme účtovat ceny platné v době odeslání Vaší objednávky. Nejsme plátci DPH

Objednávka

Název zboží a jeho hlavní charakteristiky jsou uvedeny na stránkách jednotlivých produktů.
Veškeré objednávky podané prostřednictvím internetové prodejny www.noze-lovecke.cz jsou považovány za závazné. Odesláním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a reklamačním řádem a že s nimi souhlasí.
Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých registračních formulářem předepsaných údajů a náležitostí a odsouhlasení obsahu objednávky.

Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím v registračním formuláři.

Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího po zaplacení a převzetí zboží.
Vyplněním registračního formuláře a odesláním závazné objednávky v rámci internetového obchodu

noze-lovecke.cz kupující dává prodávajícímu souhlas ke shromažďováním a archivováním osobních údajů o kupujícím a o jeho nákupech.

 

Způsoby objednání

Zboží lze objednat následujícími způsoby:

Internetem :www.noze-lovecke.cz

e-mailem :obchod@noze-lovecke.cz

(s povinnými údaji z registračního formuláře)

 

Ochrana osobních dat

Firma VENADO prohlašuje, že osobní údaje zákazníků jsou důvěrné, budou použity pouze pro potřebu firmy Venado a nebudou zveřejněny, poskytnuty jinému subjektu či zneužity. Osobní informace jsou shromažďovány z obchodních, logistických, statistických a marketingových důvodů a bude s nimi nakládáno podle Zákona č. 101/2000 Sb. O ochraně osobních údajů.

 

Platební podmínky

Platby za zboží lze realizovat jedním z těchto způsobů:

1. na dobírku

2. bankovním převodem  ( bank. účet u KB  - 863549461/0100)

 

Ceny jsou smluvní.

 

Zboží zůstává do úplného zaplacení majetkem firmy Venado

 

Termín dodání

Pokud je objednané zboží skladem, odesíláme zásilku na adresu zákazníka obratem po přijetí objednávky. V případě, že objednané zboží není skladem, informujeme o této skutečnosti zákazníka elektronickou poštou , včetně předpokládané lhůty dodání. O odeslání zásilky informujeme e-mailem, součástí je také informace o předpokládaném termínu doručení.

 

Nedoručené zásilky
Pokud se zásilka vrátí jako nedoručená bez našeho zavinění (pošta adresáta nenašla, nevyrozuměla o uložení zásilky, zákazník zásilku nedopatřením nebo úmyslně nepřevzal, ap.), odešleme zákazníkovi zprávu e-mailem s žádostí o informaci, jak dále s jeho objednávkou naložit. Odpověď na tuto výzvu očekáváme v termínu 7 dnů od odeslání zprávy. V případě požadovaného opakovaného doručení bude účtováno další poštovné.
Pokud zákazník na naši výzvu v navrženém termínu neodpoví, objednávku stornujeme. Zákazníka na storno objednávky upozorníme. V tomto případě bude další nákup zákazníka na noze-lovecke.cz možný pouze formou osobního odběru nebo bankovním převodem a na jiné další objednávky na dobírku nebude brán zřetel.

 

Reklamace

Případné reklamace budou vyřízeny v souladu s reklamačním řádem firmy Venado a právními předpisy České republiky v platném znění.

Vrácení zboží

Zboží můžete vrátit bez udání důvodu do 14 dnů od zaplacení a převzetí.

Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího v den odeslání elektronické objednávky kupujícím.
Odesláním elektronické objednávky kupující bez výhrad akceptuje veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, jakož i v den odeslání objednávky platnou cenu objednaného zboží včetně poštovného, nebylo-li prokazatelně dohodnuto jinak. Odeslanou objednávkou (návrhem kupní smlouvy) je kupující neodvolatelně vázán.
Účastníci se výslovně ve smyslu ust. § 262 odstavec I. obchodního zákoníku dohodli, že není-li podmínkami výslovně stanoveno jinak, řídí se jejich práva a povinnosti obchodním zákoníkem, zejména jeho ust. § 409 a násl.

Doprava

Způsob doručení

Cena v Kč s DPH

Balík České pošty - na dobírku

120,-

Balík České pošty - bankovním převodem

70,-

Informace pro slovenské zákazníky:

Nože zasíláme na dobírku za příplatek 100,-Kč (4 EUR)


DOPRAVA ZDARMA - v případě, že Vaše objednávka přesáhne 3 000 Kč s DPH.

Způsob platby

Dobírkou

Zásilka je odeslána na adresu příjemce, který cenu zásilky uhradí při převzetí

Bankovním převodem

Po odeslání objednávky, jsou potřebné údaje pro platbu vygenerovány a e-mailem poslány jako zálohová faktura na adresu příjemce. Po připsání fakturované částky na účet obchodu www.noze-lovecke.cz bude zboží vyexpedováno a předáno poště k odeslání jako klasická zásilka.

 

Reklamace

Kupující je povinen zboží dodané prodávajícím prohlédnout a zkontrolovat bez zbytečného odkladu. V případě zjištěných závad je kupující povinen prodávajícího o těchto závadách informovat e-mailem nebo písemně nejpozději do třech dnů od převzetí zboží.
Vznikne-li na zboží dodaném internetovým obchodem noze-lovecke.cz reklamovatelná vada, může kupující uplatnit reklamaci e-mailem nebo písemně.

Písemné oznámení o zjištěných závadách uplatňuje kupující na adrese:

eshop VENADO - plátce DPH 

Zlata Šeráková

nám. Štefánikovo 9

46001 Liberec

tel. 777 288 502

 

e-mail: obchod@noze-lovecke.cz

www.noze-lovecke.cz

Oznámení o závadách musí obsahovat:

  • jméno kupujícího
  • adresu
  • e-mail
  • podrobný popis závady
  • popis, jak závada vznikla

Do třech pracovních dnů po obdržení oznámení o závadách prodávající informuje kupujícího o následném postupu v závislosti na druhu zboží, především o tom, kam má kupující vadné zboží doručit (sídlo prodávajícího).
Pro úspěšné vyřízení reklamace je nutné, aby kupující byl schopen předložit doklad o zaplacení zboží.
V závislosti na druhu vad a za podmínek stanovených obecně závaznými právními předpisy, zejména pak zákonem č. 40/1964 Sb., občanským zákoníkem a zákonem č. 513/1991 Sb., obchodním zákoníkem, v platném znění, má kupující možnost se domáhat zejména, aby vadné zboží bylo opraveno nebo vyměněno za zboží nové, popřípadě může od kupní smlouvy odstoupit a požadovat vrácení kupní ceny.
Prodávající nepřebírá odpovědnost za škody vyplývající z provozu produktů, funkčních vlastností a škod z neodborného používání produktů, stejně jako škod způsobených vnějšími událostmi a chybnou manipulací. Na vady tohoto původu se nevztahuje ani poskytnutá záruka.

Úhrada poštovného při výměně zboží nebo reklamaci

V případě, že se zákazník rozhodne zboží vrátit nebo zaslat k výměně či uplatnění reklamace, hradí poštovné zásilky k nám. Poštovné zásilky s vyměněným zbožím a zbožím pro uplatnění reklamace hradí noze-lovecke.cz.

Pokud zákazník obdržel nesprávné zboží a vrací jej k výměně, uhradí noze-lovecke.cz poštovné za tuto zásilku poškozenému zákazníkovi v hotovosti (s vyměněným zbožím) nebo složenkou. Poštovné zásilky s vyměněným zbožím hradí noze-lovecke.cz.

UPOZORNĚNÍ: Vracené zboží (k reklamaci, výměně, atp.) neposílejte na dobírku! Noze-lovecke.cz si vyhrazuje právo nepřevzít zásilky od zákazníků odeslané na dobírku!